Algemene voorwaarden 2017-2018

Aanmelding en betaling

Je schrijft je in voor een blok van 10 lessen Dru Yoga op een vast tijdstip, op een vaste locatie. Af en toe worden kortere of langere blokken aangeboden. Plaatsing is op volgorde van ontvangst van het lesgeld. Een blok gaat uitsluitend door bij voldoende aanmeldingen. Is de les vol, dan wordt contact met je opgenomen over een mogelijk alternatief. Ook is het mogelijk je te laten plaatsen op een wachtlijst.  

Als er plaats is, is later instromen mogelijk. Het lesgeld wordt verrekend over de resterende lessen.

Het is mogelijk eerst een proefles te doen. Een proefles kost in alle lessen € 10. Als je besluit door te gaan – én er is nog plek – dan worden de kosten verrekend over de resterende lessen. Een proefles is vrijblijvend.

Bij voorkeur wordt per giro betaald. Het lesgeld dient betaald te zijn voordat het blok begint. Eventueel kan voor het begin van de eerste les contant worden betaald. Geef bij het per giro overmaken van het lesgeld svp aan op welke locatie je les hebt. Vooral aan het begin van het seizoen is het goed even per mail of telefoon contact te hebben over je deelname. Heb je al les, dan volstaat gedurende het lesseizoen je betaling als aanmelding.

Betalingen kun je overmaken op IBAN NL02 INGB 0754 8546 63 t.n.v. A. Wienke, Poortugaal

Annulering, restitutie en afwezigheid

Bij annulering tot twee weken voor de start van het blok krijg je het lesgeld volledig teruggestort. Annuleer je in de periode twee weken voorafgaand aan de startdatum, dan volgt restitutie met aftrek van € 20,- administratiekosten. Kosteloze annulering in de twee weken voorafgaand aan de start van het blok is alleen mogelijk onder overlegging van een doktersverklaring waaruit blijkt dat je langdurig (3 weken of langer) niet in staat bent aan de lessen deel te nemen (de reden hoeft niet te worden vermeld). In dat geval volgt volledige restitutie.Voor het overige vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats.

Bij verhindering van een cursist tijdens het blok of de cursus wordt geen restitutie gegeven. In overleg met de docent is het vaak mogelijk de les op een ander tijdstip en/of andere locatie in te halen. Dit is alleen mogelijk binnen het lopende blok.

Bij afwezigheid van de docent volgt restitutie, evenredig aan het betaalde lesgeld. In gezamenlijk overleg kan ook worden besloten de les op een ander moment in te halen, meestal aansluitend aan het blok. Soms kan de les worden gegeven door een vervanger, eveneens een Dru Yoga-docent.

Disclaimer

Als cursist blijft het de eigen verantwoordelijkheid om binnen de les de eigen grenzen te bewaken. De docent en/of Şirin Dru Yoga kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van de les.

Zie ook disclaimer

KvK: 52928284

© 2018 Sirin Dru Yoga