Algemene voorwaarden 2022 - 2023

Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van kracht op het moment dat je deelneemt aan een cursus, blok, workshop of buitenactiviteit. 

Aanmelding en betaling online lessen

Je schrijft je in voor een blok van een aantal lessen Dru Yoga op een vast tijdstip. Zo'n blok bestaat uit ca. 5 lessen. Af en toe worden kortere of langere blokken aangeboden. Plaatsing is op volgorde van ontvangst van het lesgeld. Een blok gaat door bij voldoende aanmeldingen. Voor een online les is dit ca. 4 cursisten .

In overleg is later instromen mogelijk. Het lesgeld wordt dan verrekend over de resterende lessen.

Het is ook mogelijk eerst een proefles te doen. Een proefles is vrijblijvend en kost € 10. Als je besluit door te gaan, wordt het lesgeld verrekend over de resterende lessen. 

Het lesgeld dient betaald te zijn voordat het blok begint, dit kan uitsluitend per giro. Betalingen kun je overmaken op IBAN NL02 INGB 0754 8546 63 t.n.v. A. Wienke, Poortugaal. Of vraag een tikkie.

Annulering, restitutie en afwezigheid

Bij annulering tot een week voor de start van het blok krijg je het lesgeld volledig teruggestort. Annuleer je in de week voorafgaand aan de startdatum, dan volgt restitutie met aftrek van € 12 administratiekosten. Kosteloze annulering in de week voorafgaand aan de start van het blok is alleen mogelijk onder overlegging van een doktersverklaring waaruit blijkt dat je langdurig niet in staat bent aan de lessen deel te nemen (de reden hoeft niet te worden vermeld). In dat geval volgt volledige restitutie.

Bij verhindering van een cursist tijdens het blok of de cursus wordt geen restitutie gegeven. 

Bij verhindering van de docent volgt restitutie, evenredig aan het betaalde lesgeld. In gezamenlijk overleg kan ook worden besloten de les op een ander moment in te halen, meestal aansluitend aan het blok. 

Tijdens schoolvakanties worden geen online lessen gegeven.

Dru Wandeling / Yoga aan de Maas

Bij een Dru Wandeling of bij Yoga aan de Maas betaal je achteraf per giro of contant ter plekke. Deelname is op volgorde van betaling. De workshop of activiteit kan worden geannuleerd bij onvoldoende deelnemers en/of bij slecht weer. Eventueel betaald lesgeld wordt geretourneerd. In de praktijk gaat een buitenactiviteit bij goed weer overigens altijd wel door, ongeacht het aantal deelnemers. 

In schoolvakanties zijn er geen buitenlessen. Uitzondering is de zomervakantie, er zijn dan wel lessen in augustus.

Disclaimer

Als cursist blijft het de eigen verantwoordelijkheid om binnen de les / activiteit de eigen grenzen te bewaken. Ook is het de eigen verantwoordelijkheid van de cursist om de docent al of niet te informeren. De docent en/of Şirin Dru Yoga kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van de les. 

Zie ook disclaimer

Vragen of reacties?

Heb je vragen of een reactie rond de algemene voorwaarden, bel 010-46660747 of mail am.wienke@tele2.nl

KvK: 52928284 | btw-id: NL001185560B33

© 2024 Sirin Dru Yoga