Protocol Poortugaal

OBS Valckesteyn Noord – Poortugaal
versie 1 december 2020

ALGEMEEN

Om besmetting van/door elkaar en anderen te voorkomen van Covid-19 gelden er regels, op basis van het RIVM. Per 1 december geldt de mondkapjesplicht. Kort gezegd: 

  • afstand houden, minimaal 1,5 meter van elkaar, ook bij de ingang
  • het dragen van een mondkapje in het lesgebouw. Alleen op de mat mag het masker af.
  • hygiene, dwz vaak handen wassen en bij binnenkomst ontsmettingsmiddel gebruiken
  • niezen in de elleboog
  • bij klachten die lijken op verkoudheid of griep: thuisblijven en laten testen. 
  • Voor de yogales uitsluitend gebruik maken van eigen middelen.
  • We raken elkaar niet aan.

VOOR AANVANG VAN DE CURSUS EN/OF PROEFLES:

Mensen contactgegevens laten invullen (digitaal), deze worden uitsluitend gebruikt voor eventueel contactonderzoek bij voorkomende besmetting.

Advies aan cursisten geven om op tijd te komen, zodat er ook qua tijd ruimte is om ons aan de maatregelen te houden.

MONDKAPJESPLICHT:

In het gehele lesgebouw geldt de mondkapjesplicht, dus ook in het leslokaal. Op de mat mag het mondkapje af. Bij bewegingen door de ruimte (bijvoorbeeld voor het pakken van het kopje thee) dient het mondkapje weer gedragen te worden. 

VOORAFGAAND AAN DE LES:

Cursist: thuis handen wassen, naar het toilet, omkleden.

Docent: als bovenstaande. Plus bij binnenkomst alarm uitschakelen met handschoenen aan. Verder zaal in orde maken met handschoenen. Alle deurknoppen die door cursisten kunnen worden aangeraakt ontsmetten (de looproute). Ontsmettingsmiddel bij de ingang controleren, inclusief papieren doekjes om de handen af te drogen. Toilet nalopen of dat zonodig zo veilig mogelijk gebruikt kan worden, ook voor eventueel handen wassen. Na verwijderen handschoenen de eigen handen extra ontsmetten.

Docent neemt kruidenthee mee voor algemeen gebruik, uiteraard ook eigen spullen.

VOOR LES BEGINT:

Cursisten zelf doen: met afstand van elkaar binnenkomen (zowel bij de ingang als in de zaal) en aan de hand van de pijlen een plek zoeken. Elke pijl geeft de ruimte aan waar je je mat mag neerleggen. Minimale afstand van hart tot hart mat is 2 meter (afstand van elkaar daardoor ruim 1,5 meter). Bij voorkeur bij binnenkomst doorlopen naar de achterste nog vrije plaats. Er zijn zo 10 ruime plekken beschikbaar. Cursisten houden afstand van elkaar (tenzij ze tot eenzelfde huishouden behoren).

Thee: wie thee wil na afloop zet vooraf een glas of kopje neer op het daarvoor bestemde dienblad. Ook dat met enige ruimte van de andere glazen/kopjes. En met ruime afstand van elkaar, niet tegelijk, dus ná elkaar.

Docent: ALTIJD vragen of mensen klachten hebben. Bij hoesten e.d. door bijvoorbeeld astma, allergie kan alleen mee worden gedaan met een verklaring van de huisarts dat het niet om COVID-19 gaat. De cursist kan de toegang geweigerd worden.

TIJDENS DE LES:

De docent blijft op afstand, zoals gebruikelijk. En raakt de cursisten niet aan. Ditzelfde geldt ook voor de cursisten (tenzij zij tot eenzelfde huishouden behoren).

De inspanning in de les is licht tot matig, zodat transpireren en hijgen niet/nauwelijks voorkomen.

EINDE LES:

We drinken na afloop een kopje thee. De docent schenkt de glazen/kopjes in. Wie daarvan gebruik wil maken, neemt na de ontspanning het eigen kopje thee of glas, loopt in ruime afstand van elkaar, ná elkaar naar het dienblad en weer terug.

NA AFLOOP VAN DE LES:

Ieder ruimt de eigen spullen op. Neemt het eigen kopje/glas mee. En vertrekt op ruime afstand, en zeker bij de deuren (let op het aantrekken van schoenen, ook hierbij 1,5 meter afstand!)

Twee mensen maximaal kunnen gevraagd worden te helpen de zaal weer in te ruimen (tafels, krukken) Voor hen zijn er handschoenen. Natuurlijk kan, mag dit geweigerd worden.

Ook na afloop is er de mogelijkheid de handen te ontsmetten en/of de handen op het toilet te wassen.

VOOR AFSLUITEN LOCATIE

Docent: opnieuw alle deurhandgrepen ontsmetten in de looproute cursisten/docent. Met handschoenen aan alarm aanzetten en afsluiten.

ADVIES AAN CURSISTEN:

Vaker – liefst direct na de les – kleding, gebruikt badlaken en zeker sokken uit te wassen. Het matje is in principe bij geen gebruik na een week vrij van virussen. Bij vaker gebruik is het goed het matje thuis even met zachte zeep en warm water schoon te maken.

Er zijn zo 9 plekken beschikbaar (inclusief docent)

Poortugaal, 1 december 2020
Sirin Dru Yoga
Annemiek Wienke

KvK: 52928284 | btw-id: NL001185560B33

© 2020 Sirin Dru Yoga